Asemisch Lezen

Wat is Asemisch Lezen?

Asemisch Lezen (EN: Asemic Reading) is een creatieve activiteit waarbij je een bestaande creatieve expressie als input neemt en middels allerlei (schrijf- en teken)technieken zoals die heden in de praktijk van het Asemisch Schrijven (EN: Asemic Writing) worden gebruikt, komt tot een output die zich niet baseert op woorden of semantische inhouden maar op bewegingen, de gestiek van het schrijven met de hand zelf.

Asemisch Lezen is dus een creatieve I/O meteen of andere vorm van gecodeerde expressie zoals tekst, muziek, dans, foto, video…, als input en louter gesturaal schrift als output. Het programma kan worden uitgevoerd door eender welk individu of daartoe ge-equipeerde en geprogrammeerde (AI) agent/robot.

In Neo-Kathedraalse termen komt de praktijk van het Asemisch Lezen neer op het bevrijden van de lyrische beweging uit haar codering en een deontologisering van het (literaire) werk: het gelezen boek ‘is’ niet meer, is verlost van haar zijn en kan vrijuit gebeuren in de schriftuur die samenvalt met haar lezing.

Theoretisch streeft elke Asemische Lezing het ideaal na van een zo zuiver mogelijke weergave te zijn van de lyrische beweging.

Daartoe vereist het van de practicant

  • een zo grondig mogelijke lezing van de tekst/muziek/expressievorm die veel gelijkenis vertoond met de  praktijk van close-reading, met de (religieus gemotiveerde) exegese van heilige teksten of met de studie van klassieke (bron)teksten
  • een totale immersie in het gebeuren zodat deze een zuivere poort wordt waardoor de lyrische energie opgeslagen in de code zich kan bewegen.

In de praktijk is elke Asemische Lezing van een  tekst of een muziekje of een beeld gewoon enorm plezant waarbij iedereen naar eigen kunnen en goesting de diverse stadia van de lezing invult…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com