Hier vind je alles wat je als nieuwe Gebruiker dient te weten. Lees het aandachtig aub.

Een deelplatform voor iedere schriftliefhebber

Het Schriftplatform is een gratis NKdeE-deelplatform voor iedereen die van het handschrift houdt en haar of zijn schriftgerelateerde praktijk wil delen met anderen.

Een NKdeE deelplatform is een webapplicatie op basis van bestaande webapplicaties die het mogelijk maakt om creatieve praktijken te delen met anderen zonder dat er sprake is van exploitatie van de gebruikers. Op ‘gewone’ sociale netwerken word je aangemoedigd om dingen te delen omdat elke klik geld oplevert aan de exploitant van het netwerk, op een NKdeE-deelplatform heeft principieel niemand dan wel iedereen er voordeel aan of je iets deelt noch aan wat je dan deelt op het platform.

Reglement

Het Schriftplatform wordt tentatief zo uitgebouwd dat je als gebruiker quasi niks ‘fout’ kan doen, zodat er eigenlijk geen regels zijn.

Wat echter niet in de werking uitgesloten kan worden is dat je als gebruiker inhoud publiceert die strijdig is met de (Belgische) wetgeving, dus daar dienen jullie zelf op te letten. Als je illegale inhoud denkt te hebben gezien, meldt dat dan, het voortbestaan van het platform hangt ervan af.
Het publiceren van illegale inhoud wordt heel erstig genomen op het platform, omdat het voortbestaan van het platform erdoor in gevaar kan komen en dus alle gebruikers getroffen kunnen worden. De Administrator, Beheerders en alle Gebruikers kijken er daarom samen op toe dat er niets illegaals wordt gepubliceerd, en de Beheerders en de Administrator sanctioneren het publiceren van illegale inhoud ook met

  • onmiddellijke verwijdering van de gesanctioneerde inhoud
  • een eerste verwittiging per mail

Een tweede inbreuk op het verbod op het publiceren van illegale inhoud  wordt gesanctioneerd met

  • onmiddellijke verwijdering van alle inhoud van de laatste maand van de gebruiker van wie de overtreding werd vastgesteld
  • een tweede verwittiging per mail

Een derde inbreuk leidt onmiddellijk en zonder weerwoord tot eenzijdige opschorting van de account van de gebruiker en verwijdering van al haar bestanden.

 

Geschiedenis, theorie en werking

Het Schriftplatform is in 2018 geïnitieerd door Dirk Vekemans, aspirant-auteur van de Neue Kathedrale des erotischen Elends (NKdeE). Dirk is tot nader order ook ‘Niemand’, dat is hoe de adminstrator-rol van het platform genoemd wordt. De Administrator van een NKdeE-deelplatform streeft ernaar om zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken, omdat ‘Niemand’ uiteraard onrechtstreeks wèl voordeel haalt uit haar of zijn initiatief, al bestaat dat voordeel misschien enkel uit wat twijfelachtige naambekendheid (is dat wel een voordeel?). Die idee, dat ‘zichzelf overbodig maken’ is als instantie van het concept van de dissolutie van het ik,  een van de theoretische peilers van de Kathedraal. Maar bon, soit.

De NKdeE is een a-commercieel en anti-elitair saneringsprogramma dat creativiteit stimuleert in functie van het geestelijk welzijn van haar gebruikers.

De NKdeE brengt niks op, het kost quasi niks dus kan het de meest onmogelijke dingen realiseren, het is waarlijk onvoorstelbaar wat ge gedaan krijgt als het niet moet opbrengen! Helaas is de NKdeE ontworpen als een eenmansprogramma: er kan maar 1 aspirant-Kathedraalauteur per Kathedraal zijn, die heel misschien eens die overleden is door haar of zijn opvolger tot Kathedraal-auteur benoemd kan worden.  De NKdeE moedigt anderen ook aan om zelf een soort NKdeE-programma te starten, maar dat lukt niet zo erg goed. Aja: het brengt niks op! Daarom maakt de NKdeE op haar beurt andere programma’s die wel openstaan voor andere mensen. Zo’n ontwikkelingsprogramma resulteerde in dit Schriftplatform.

Het Schriftplatform is een groeiplatform dat wordt gedragen door haar gebruikers.
Als de gebruikers het platform gebruiken, dan groeit en bloeit het.
Als de gebruikers wegblijven verkommert het en kan het zelfs sterven. Zo gaat dat.

Het uiteindelijke doel van het Schriftplatform is dat van elk NKdeE-deelplatform: zodanig groeien dat het zich kan voortplanten en de wereld domineren!

Ge ziet van hier dat men in California bij Twitter en Facebook en Google enzo al serieus aan ‘t bibberen is, naturellement.